skip to Main Content
Menu

WordPress site voor Zelfregietool 2.0

De website is ontworpen door  Punt87. Bouw in WordPress om de zelfhulpgroepen voor de verschillende onderwerpen onder de aandacht te brengen en mensen te helpen met lotgenoten hun problemen aan te pakken.

Bekijk de website: zelfregietool.nl/

Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt
Back To Top